Polityka Prywatności

Galeria Beta16

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników witryny internetowej Galerii BETA16 znajdującej się pod adresem www.beta16.pl.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest firma CEZART Cezary Ślaziński, wpisana przez Urząd Gminy Jablonna do ewidencji działalności gospodarczej, pod adresem: ul. Królewska 11/11, 05-110 Jabłonna; NIP: 536-131-72-35, Regon: 141 230 280.

1. DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane Galerii BETA16, w szczególności imię, nazwisko, adres Użytkownika, adres email, numer telefonu, przetwarzane są:- w celu udzielania odpowiedzi na pytania i prośby użytkowników, którzy podadzą swoje dane podczas kontaktu, za pomocą wiadomości email lub telefonicznego, z administratorem witryny Galeria BETA16;- w celu dostarczenia na adres email Newslettera Galerii BETA16 pod warunkiem, że użytkownicy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie; Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera Galerii BETA16.

Administrator witryny Galeria BETA16 nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami, kiedy użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu pozyskaniu i przetwarzaniu tych danych.

2. PLIKI COOKIES

Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny przez Użytkowników, takich jak: IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji, czas wizyty oraz przeglądane treści. Administrator danych nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkowników i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkowników. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki.