Stefan Krygier

ur. 1923, Łódź

Stefan Krygier

Biografia

Stefan Krygier zajmował się malarstwem, grafiką, rzeźbą, działaniami na pograniczu form przestrzennych i environment, zrealizował też wiele projektów architektonicznych. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi i na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Architektury. Już w czasie studiów w Łodzi zacieśnił swoją znajomość z Władysławem Strzemińskim – wspólnie opublikowali m.in. pracę teoretyczną pt. Widzenie gotyku. Krygier był współzałożycielem katowickiej Grupy ST-53. Na przełomie lat 60-tych...
i 70-tych stworzył m.in. cykle Kolineacje i Konflikty, oraz Ośrodki Kondensacji Formy. Równocześnie publikował teksty o sztuce. Lata 80-te i 90-te to okres malarstwa symultanicznego. Obok obrazów czysto geometrycznych w formie malował obrazy nawiązujące do ikonografii i kultury europejskiej. Jest uważany za jednego
z najciekawszych kontynuatorów tradycji łódzkiej awangardy w Polsce powojennej.