Jacek Sempoliński

ur. 1927, Warszawa

Jacek  Sempoliński

Biografia

Urodził się 27 marca 1927 roku w Warszawie. W latach 1946-1951 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach prof. Jana Seweryna Sokołowskiego, prof. Eugeniusza Eibischa i prof. Władysława Daszewskiego. Od 1956 roku pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; przechodząc kolejne stopnie kariery akademickiej, uzyskał w 1988 roku tytuł profesora nadzwyczajnego. Prowadzi Katedrę Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Już od 1958 roku zajmuje się publicystyką i krytyką artystyczną; publikuje na łamach pism kulturalnych. Jest laureatem wielu nagród, m.in.: Nagrody im. Jana Cybisa (1977); Nagrody im. Brata Alberta (1986), a w 1988 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.