Eliza Kopeć, Kindegarten
Galeria Beta16
26.06 - 23.07.2021

Poleć znajomym

KINDERGARTEN

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac Elizy Kopeć – artystki tworzącej abstrakcyjne obrazy, rysunki oraz trójwymiarowe kompozycje utrzymane w duchu minimalizmu. Tym razem – bowiem do tej pory osoby odwiedzające Galerię miały możliwość obcowania głównie z twórczością malarską artystki – zostaną wyeksponowane prace przestrzenne, powstałe na przestrzeni kilku ostatnich lat. Przez wzgląd na technikę wykonania, możemy je podzielić na trzy odrębne grupy pokrótce opisane poniżej.
Pierwsza z nich obejmuje niezwykle efektowne, wykonane z papieru reliefy. Wielobarwne rozety, wydłużone owale oraz osiowe kompozycje o pofalowanym brzegu, konstruowane są z kolorowych, kartonikowych okręgów, które następnie zostają osadzone w nacięciach białego podłoża. Patrząc na relief od przodu, widzimy krawędzie wkomponowanych elementów określających ramy danej kompozycji, jak również barwne cienie rzucane na tło przez różnobarwne okręgi. Oglądając go natomiast z boku, skupiamy się bardziej na samym układzie wypukłych elementów, ich przestrzenności i rytmie.
Kolejna grupa to cykle będące wynikiem eksperymentów artystki z nowymi materiałami i technikami znacznie odbiegającymi od tradycyjnych form sztuk plastycznych. Przykładem są okrągłe płaskorzeźby tworzone za pomocą żywicy epoksydowej. Charakterystycznym elementem każdego tonda jest umocowany centralnie wypukły element i odchodzące od niego koncentryczne okręgi.
Na wystawie będzie można zobaczyć również zgeometryzowane, trójwymiarowe rzeźby ścienne, stworzone przez artystkę z prozaicznych przedmiotów - patyczków kosmetycznych. Poszczególne elementy tych obiektów łączone są przy pomocy specjalnie opracowanego spoiwa, następnie zaś cała konstrukcja jest malowana na intensywny, jednolity kolor. Dużą rolę w ekspozycji dzieła odgrywa światło padające na konstrukcję, które odbijając jej krawędzie na ścianie wprowadza dodatkowe efekty wizualne.
Fakt poszukiwań jak najciekawszych rozwiązań warsztatowych oraz nowych mediów i materiałów, wskazuje na istotne znaczenie czynnika intelektualnego w twórczości artystki, która, jak sama często podkreśla, pracę nad dziełem zaczyna od sformułowania reguł determinujących zarówno sam proces twórczy, jak również ostateczny wygląd dzieła. Inspiracje do tego czerpie z utworów literackich, artykułów naukowych, bądź też wybranych zasad matematycznych: „Proces jest niezmiernie ważny, bo to droga do efektu końcowego. Podczas pracy jestem bardzo ciekawa, jaki on ostatecznie będzie. Zaczynam od koncepcji, określam zasady gry i mam wstępny pomysł na to, jaki mógłby być rezultat. Ale zawsze jestem zaskoczona, jak system który w zarysie sobie ułożyłam, ostatecznie przekłada się na widoczną formę. I czy podoba mi się efekt końcowy. Bo to przecież jest najważniejsze: znaleźć piękno.”*
Tytuł wystawy „Kindergarten”, zaproponowany przez artystkę, wskazuje na pewien przewrotny element zabawy i satysfakcji jakich dostarcza autorce każdy etap powstawania eksponowanych obiektów – od planowania po wykonanie. Wycinanie i składanie elementów geometrycznych z papieru, kształtowanie, modelowanie różnych substancji plastycznych, czy też układanie kolorowych patyczków, przywodzą na myśl przedszkolne zajęcia edukacyjne, z ich całym zestawem kreatywnych zabaw rozwijających pomysłowość i wyobraźnię poprzez tworzenie własnych prac plastycznych.

*cytat pochodzi z katalogu - monografii artystki: Eliza Kopeć, Galerie NUMMER40, Doetinchem 2018.

ELIZA KOPEĆ Urodziła się 8 lipca 1960 roku w Warszawie. Studiowała na Academie voor Beeldende Kunsten w Rotterdamie. Dyplom uzyskała w 1987 roku. Mieszka i pracuje w Holandii.

Fotorelacja