KAJETAN SOSNOWSKI METALEPSEIS
Galeria Beta16
02.10 - 16.10.2020

Poleć znajomym

KAJETAN SOSNOWSKI
METALEPSEIS

Od 02.10.2020 do 16.10.2020 serdecznie zapraszamy na wystawę obrazów Kajetana Sosnowskiego – jednego z najbardziej oryginalnych przedstawicieli sztuki powojennej w Polsce. Na wystawie będzie można zobaczyć prace artysty z eksperymentalnego cyklu Metalepseis, czyli cyklu tak zwanych obrazów chemicznych, gdzie zagadnienia i problemy z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, zwłaszcza fizyki i chemii, interesowały artystę na równi z problemami artystycznymi.
W procesie tworzenia obrazów chemicznych Kajetan Sosnowski wykorzystywał  chlorek kobaltu – substancję, która łącząc się z cząsteczkami wody zmienia swoją barwę. Efektem tych eksperymentów były powstające od 1972 roku niezwykłe, abstrakcyjne obrazy, na których możemy naocznie śledzić proces przemiany koloru zależnie od stopnia wilgotności powietrza: z barwy niebieskozielonej do różnych odcieni barwy różowej. Obok obrazów malowanych z użyciem wyżej wymienionej substancji, powstawały też prace przedstawiające sumaryczny zapis wzorów chemicznych chlorku kobaltu oraz zachodzących reakcji z cząsteczkami wody.
W latach 80. artysta konsekwentnie powracał do eksperymentów nad obrazami chemicznymi, rozbudowując je kompozycyjnie oraz  testując kolejne substancje chemiczne (w szczególności tlenki metali) w celu uzyskania kolejnych odcieni barw.
Zachodzące na powierzchni tych obrazów procesy chemiczne, które nieuchronnie pociągały za sobą zmiany optyczne, miały za zadanie (zdaniem samego artysty,  jak i historyczki sztuki Bożeny Kowalskiej) prezentować zjawiska ze świata awizualnego:
Zależna od naturalnego nasycenia powietrza wilgocią zmienność koloru, przeobrażającego się od kobaltowego do różowego i od różu do kobaltu - objawiała tajemnicę awizualnych procesów energetycznych, zachodzących w materii, zahaczała tym samym o fascynujący artystę problem  tożsamości natury materii i energii. Jednocześnie zaś było to postawienie nurtującego go pytania o istotne, a wciąż nie do końca znane przyczyny zjawisk w otaczającym świecie, odbieranych w ich czysto powierzchownych barwach i kształtach, łudzących zmysły ludzkie.
Tak świat awizualnych zjawisk zawładnął wyobraźnią artysty w nie mniejszym stopniu, niż włada myślą naukowców.
[B. Kowalska, Twórcy - Postawy. Artyści mojej galerii, Kraków, 1981, s. 124.]Fotorelacja