Modlitwa o świtaniu czyli Jutrznia (106/99)
*
  • Zapytaj o tę pracę