Janina Wierusz Kowalska

ur. 1949, Częstochowa

Janina Wierusz Kowalska

Biografia

Pochodzi z rodziny o tradycjach artystycznych. Jej przodkiem był Alfred Jan Wierusz Kowalski, uczeń Józefa Brandta, wybitny polski malarz, przedstawiciel tzw. Szkoły monachijskiej i honorowy profesor Akademii Monachijskiej. Studiowała na Wydziale Form Przemysłowych i Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni Tadeusza Brzozowskiego. Jest autorką „Szkoły Sztuki Wizualnej”, dla której napisała autorskie programy, łączące sokratejską ideę twórczego dialogu z uniwersalnym kształceniem interdyscyplinarnym w oparciu o wzory Bauhausu. Wykłada geometryczne podstawy rysunku, rysunek studyjny, malarstwo, podstawy projektowania. Jest autorką licznych opracowań z dziedziny historii sztuki i teorii designu.

Współpracuje z Towarzystwem „Amici di Tworki”, którego działania zostały włączone do Światowego Programu „Schizophrenia – Open the Doors”. Uczestniczy w wystawach połączonych z aukcjami charytatywnymi organizowanymi m.in. w Instytucie Polskim w Paryżu (2000), w Galerii Zapiecek w Warszawie (2002, 2005). Należy do Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy APATJE z siedzibą w Paryżu. Swoje prace prezentowała w ramach wystaw indywidualnych i zbiorowych w Buenos Aires, Brukseli, Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej oraz na Starym Zamku w Żywcu.

Twórczość Janiny Wierusz Kowalskiej stanowi kontynuację tradycji polskiej abstrakcji geometrycznej i minimalizmu. Cechą charakterystyczną tej twórczości jest redukowanie środków ekspresji, klarowność kompozycji oraz symetria i operowanie podstawowymi formami geometrycznymi. Malarka jako źródło swoich inspiracji wskazuje fascynację przyrodą, którą postrzega jako zespół dających się wyodrębnić elementów o określonych cechach i uzupełniającej relacji. Ich analiza i przedstawienie w formie dzieła malarskiego staje się drogą do odnalezienia tzw. formy idealnej.

Wystawy

Union de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Argentyna (1996)
Galeria Art – Pol w Brukseli, Belgia (2000)
Galeria Sztuki Współczesnej Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie   (2001) (cykl portretów Katarzyny Figury)
Stary Zamek w Żywcu (2004) (cykl portretów Katarzyny Figury)
Nantucket Gallery, USA (2005)